Vår verksamhet

Vårt mål är att hjälpa och stödja dig i din föräldraroll

Ge dig konkreta tips och råd.
Lita på dig själv i ditt föräldraskap!

Att vara förälder idag ställer andra krav än det har gjort hos oss i tidigare generationer.
Nya vuxenroller och familjekonstellationer gör gamla mallar svåra eller omöjliga att följa.
Mamma/Papparollen är inte så tydlig som tidigare men barns behov har däremot inte förändrats när det gäller trygghet och tydlighet.
Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv,
Du skall utgöra den trygga grund utifrån vilken barnet skall skapa sina sociala färdigheter.

playground_bridge_john_playing_sm_nwm.gif Även i det mest kärleksfulla hem ställs du som förälder inför testande av gränser, vilket man måste förstå är helt normalt. Att testa gränser är en viktig del av barns sätt att hitta sig själva.

Frågor som uppkommer kräver dock handling och svar! Varje enskild situation är unik.
Behöver du stöd i ditt föräldraskap?
Vi har mycket att erbjuda.
info@nannypedagogerna.se

Senast uppdaterad 120417